Dział Windykacji

PN-PT     10:00-12:00

+48 570-973-333

reklamacje@puhroma.eu

Zasady składania reklamacji

 

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni ( nie wyłączając sobót i niedziel) od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

 

 

 

 

 

Zasady składania reklamacji w przypadku, gdy podczas kontroli pasażer nie posiadał biletu miesięcznego bądź też dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów

 

 

 

W takim przypadku Pasażer powinien wykonać skan lub ksero biletu miesięcznego (papierowy i elektroniczny), następnie skan lub ksero dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz skan lub ksero potwierdzenia dokonania opłaty manipulacyjnej (w wysokości 10 % wartości wezwania do zapłaty), po czym cały komplet dokumentów należy przesłać na podany na wezwaniu do zapłaty adres siedziby firmy P.U.H. ROMA - Roman Zaborowski lub drogą elektroniczną.
 

 

 


Reklamacja powinna zawierać:

 

 • datę sporządzenia reklamacji

   

 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację

   

 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy

   

 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację

   

 • wykaz załączonych dokumentów

   

 • podpis osoby składającej reklamację

   

W sytuacji, gdy w imieniu dorosłego Pasażera reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa. W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUH ROMA – Roman Zaborowski

Dział Reklamacji

ul. Kościuszki 27/11

83-200 Starogard Gdański

PUH ROMA – Roman Zaborowski rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.

 

 

 

 

 

Bez rozpatrzenia pozostaną reklamacje które:

 

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,
 • nie zawierają kompletu dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z obowiązujących ulg, a także nie zawierają potwierdzenia dokonania opłaty manipulacyjnej,
 • zostaną złożone po upływie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

   

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Windykacji